Kommunikationseftersyn

Målgruppe
Små og mellemstore virksomheder samt mindre organisationer og institutioner.

Baggrund
Kommunikation kan styrke jeres situation, jeres virksomhed, dens situation og relationer. Når virksomheden/organisationens budskaber er præcise og forståelige, bliver det mere gennemskueligt og tydeligere for jeres kunder, brugere, samarbejdspartnere og andre aktører, hvad I rent faktisk står for og kan tilbyde andre.

God og effektiv kommunikation øger jeres troværdighed og styrker relationerne. Effektiv kommunikation kan med andre ord styrke jeres strategiske situation samt øge muligheden for at, I rent faktisk opnår jeres organisatoriske/kommercielle/politiske mål.

Et kommunikationseftersyn giver jer viden om, hvordan jeres kommunikation eller organisation konkret kan forbedres. Bl.a. for at kunne:

 • tiltrække nye kunder/medlemmer
 • fastholde eksisterende kunder/medlemmer
 • opnå et bedre omdømme, mere synlighed samt bedre relationer til omverdenen

Et kommunikationseftersyn svarer lidt til at sende bilen til et totaleftersyn. Det er ligesom at bede en byggerådgiver om en rapport i forbindelse med, at man skal købe et hus.

Gennemførelse af et kommunikationseftersyn
Gennem mange års hårdt og nysgerrigt arbejde med journalistik, kommunikation og pressearbejde har jeg lært, hvilke faktorer, der har afgørende indflydelse på virksomheden/organisationens evne til at skille sig ud, opnå taletid, forståelse og udbredelse af budskaber.

Med et kommunikationseftersyn kombinerer vi vores viden, know-how og erfaringer med jeres målgrupper, jeres strategi og det allerede eksisterende kommunikationsmateriale.

Jeg ser bl.a. på, hvordan I fremstår udadtil – set ud fra en journalistisk og kommunikationsfaglig vinkel. Hvordan fungerer hjemmesiden med hensyn til opbygning, design og brugervenlighed? Hvad med sprogbrugen og læse-venligheden i diverse tekster? Og hvordan fremstår I på fotos, i telefonen og i forbindelse med e-mails? Fungerer disse ting effektivt og efter hensigten? Og hvad med de sociale medier?

I kan også bede mig om at gå mere i dybden med et bestemt emne indenfor jeres kommunikation.

Hvad tænker andre om jeres virksomhed/organisation?
Det, som omverdenen gerne vil vide om jer og som kan kommunikeres ud, er i virkeligheden følgende:

 • Hvad kan I sælge/hjælpe med?
 • Hvem er I? Hvad står I for som firma/organisation? Kan man umiddelbart stole på jer – fremstår I kompetente og troværdige?
 • Er I et kendt ansigt indenfor jeres branche og målgrupper? Ringer der en klokke hos de relevante, når jeres navn bliver nævnt på møder, i medierne, blandt kunder und so weiter?
 • Leverer I til tiden – og uden problemer?
 • Hvordan kan I gå ind samarbejde med andre spillere på banen?

Men hvorfra skal folk vide, hvem I er og hvad I gør? Hvordan finder de ud af det? Har de hørt om jer via deres nabo eller læst om jer på nettet? Og hvad kan I selv gøre på uden at bruge for meget tid og for mange omkostninger til processen? Det er bl.a. den slags spørgsmål, som vi kan hjælpe med svar på i forbindelse med et kommunikationseftersyn.

Kampagner, reklamefremstød og satsning på sociale medier vil ofte ikke give de ønskede resultater – selv om der vitterligt også er en mange muligheder inden disse ting. Penge og tid på kommunikation skal prioriteres skarpt.

Sådan foregår et kommunikationseftersyn i praksis
I forbindelse med et kommunikationseftersyn gennemgår vi bl.a. jeres hjemmeside – og tager temperaturen på og analyserer jeres kommunikation med kunder/medlemmer og omverdenen, herunder forholdet til pressen. På baggrund af selve eftersynet udarbejder vi en rapport, der tager udgangspunkt i jeres strategiske situation og mål.

Rapporten giver svar på, hvordan kommunikationen helt konkret kan forbedres. Og hvilke indsatser, der bør – og ikke bør – prioriteres. Kommunikation, formidling og presse er et bundløst hul, hvor opgaverne i sagens natur vil være uendelige (og det vil uanset hvad aldrig blive helt godt nok, da modtageren altid vil efterspørge mere info). Derfor går kunsten i høj grad ud på at prioritere og sige, hvad der ikke er værd at bruge tid og penge på.

Rapporten anviser ligeledes, hvad det vil koste af tid og resurser at gennemføre forbedrende tiltag – samt vores anbefalinger til, hvem der kan udføre forbedringerne. Det er dyrt at kommunikere professionelt, men tænk over, hvad det reelt koster jer, hvis jeres kommunikation ikke er effektiv.

Når I modtager rapporten, gennemfører jeg en opfølgende samtale. Der er altså 4 elementer i et kommunikationseftersyn:

 • Indledende møde
 • En analyse af den eksisterende kommunikation
 • En handlingsplan: Hvad bør forbedres – og hvordan gøres dette mest effektivt og billigst
 • Opfølgende samtale

Pris
Prisen for et kommunikationseftersyn afhænger af omfanget. Kontakt mig for nærmere info.